Opleverproces zakelijk glasvezel

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Altijd als eerste op de hoogte van nieuwe artikelen, blogs en podcasts van Pocos

Doorlooptijd van opdracht tot realisatie van een zakelijke glasvezelverbinding

Dit artikel verschaft inzicht in de doorlooptijd van opdracht tot realisatie van een zakelijke glasvezelverbinding. Waar mogelijk streeft Pocos ernaar om gebruik te maken van de in het pand aanwezige bestaande glasvezelinfrastructuur. Graafwerkzaamheden zijn dan wellicht niet nodig. Echter, in de meeste situaties zullen er wel graafwerkzaamheden noodzakelijk zijn, zelfs als er al een glasvezelverbinding in het bedrijfspand aanwezig is. Uiteindelijk kan het 10 tot 20 weken duren, voordat de oplevering plaatsvindt. Dat het opleverproces zoveel tijd in beslag neemt, komt onder meer doordat het proces uit veel deelprocessen bestaat waarbij meerdere partijen betrokken zijn.

Indicatielevertijd
Als je via onze partner portal Pulse een postcodecheck doet, zie je de indicatielevertijd in werkdagen per verbinding. Deze levertijd is indicatief en afkomstig van de glasvezelleverancier; je kunt er dan ook geen rechten aan ontlenen. Mogelijke vertragingen door uitzonderingen zijn niet meegenomen in de indicatielevertijd. Als de glasvezelleverancier de indicatielevertijden aanpast, voeren we deze direct door in Pulse.

Engineeringfase: circa 4 weken
Na validatie van je aanvraag nemen wij je order in behandeling en bestellen we de glasvezel bij de geselecteerde carrier. Zodra de order bevestigd is door de leverancier, kan het technisch onderzoek beginnen. Bij het technisch onderzoek controleert de glasvezelleverancier of er voldoende netwerkcapaciteit voor de verbinding beschikbaar is. Als er extra netwerkcapaciteit nodig is, gaat dit vaak gepaard met hogere investeringen en langere levertijden. Hierna controleert de aangewezen aannemer de beschikbaarheid van glasvezels in de lokale infrastructuur. Meestal moeten er nieuwe vezels in de grond worden toegevoegd. De aannemer bepaalt waar er gegraven moet worden en regelt alle vergunningaanvragen. De verwachte tijd tot de vergunningsafgifte bepaalt voor een groot deel de mogelijke opleverdatum. Deze datum staat nog niet vast als de aannemer een plan-leverdatum doorgeeft. Een vergunningsaanvraag kan immers meer of minder tijd in beslag nemen. Je ontvangt de plan-leverdatum meestal na afronding van de engineeringfase. Deze datum communiceert Pocos via Pulse en is gekoppeld aan je order.

Vergunningaanvraag: circa 8 weken
In vrijwel alle gevallen dat er een nieuwe glasvezelverbinding wordt aangelegd, is het nodig dat hiervoor een vergunning wordt aangevraagd. De vergunning wordt door de aannemer meestal aangevraagd bij de gemeente. Deze moeten binnen 8 weken (in uitzonderlijke gevallen max. 12 weken) de aanvraag beoordelen. Pas als de vergunning is verleend, mag de aannemer met de werkzaamheden starten. Soms moeten er speciale vergunningen worden aangevraagd als bijvoorbeeld in de buurt van snelwegen of water moet worden gegraven. Deze moeten vaak worden aangevraagd bij hogere instanties dan de gemeente en kosten daardoor ook wat meer tijd.

Uitvoering: circa. 3 weken
Zodra de aannemer groen licht krijgt, kan worden gestart met het inplannen van de werkzaamheden. Het graven wordt doorgaans enkele weken vooruit al ingepland, zodat de werkzaamheden binnen 2 tot 3 weken na de vergunningafgifte kunnen beginnen. Uiteraard zijn ook de planning en capaciteit van de aannemer van invloed de uiteindelijke opleverdatum. Doorgaans vindt de meeste vertraging plaats in deze fase van de oplevering.

Mogelijke vertragende factoren zijn:

  • ¬†Weersomstandigheden, met name vorst. Tijdens vorstperiodes kan niet gegraven worden of glas worden geblazen.
  • Vakantieperiodes, met name de bouwvakvakantie.
  • Vervuilde grond. In sommige gevallen moet dan eerst een bodemonderzoek uitgevoerd worden.
  • Obstakels die omzeild moeten worden zoals rivieren, spoorlijnen, snelwegen, etc. Bij blazen van glasvezel onder asfalt kunnen complicaties voorkomen.

Oplevering: circa 2 weken
Voordat de dienst gereed wordt gemeld door de glasvezelleverancier, configureert Pocos deze binnen haar eigen netwerk. Na afronding door de leverancier meldt Pocos de verbinding gereed en start de facturatie. Als er een managed CPE met installatie op locatie is besteld, vindt de installatie hiervan plaats na gereed melding van de verbinding.

Tot slot
De gecommuniceerde plan-leverdatum voor de oplevering van de glasvezelverbinding is niet per definitie ook de daadwerkelijke opleverdatum. Gedurende het traject zijn er diverse versnellende en vertragende factoren mogelijk. De plan-leverdatum is dan ook indicatief en niet bindend!

 

Lees meer over zakelijk glasvezel van Pocos

 

Terug naar overzicht

 

 

Meer weten of een afspraak maken?

Laat je gegevens achter en je hoort snel van ons. Zoals gezegd: geheel vrijblijvend, gewoon kennis maken!